Tilbake
Bransjeindikator

SMN varsler helgrønt for midtnorsk mat

SpareBank 1 SMN heiser grønt flagg for tre bransjer. Alle er fundert på å produsere mat: Fiskeri, havbruk og landbruk. – Midt-Norge har et kjempepotensial på mat, sier konserndirektør Vegard Helland.


I Konjunkturbarometeret 2018 ser SpareBank 1 SMN endelig positive utsikter for hele regionen. Så optimistisk har ikke banken vært siden 2013. Også blant bedriftslederne i Midt-Norge er optimismen større enn på mange år. Det viser en undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge.

 

Banken har også analysert de ni største og viktigste bransjene i regionen. Her konkluderer vi på status per oktober 2018 samt vurderer utsikter for det neste året. Symbolisert ved grønne, gule og røde flagg forsøker vi å visualisere vårt syn.

 

Tre bransjer får grønt flagg på status – og banken toner grønt også på utsiktene. Det gjelder de tre matproduserende næringene fiskeri, havbruk og landbruk. Pilene peker fortsatt oppover både til lands og til vanns.

 

 

Kjempepotensial

– Midt-Norge har et kjempepotensial på mat. Verdensbefolkningen øker og det gir en megatrend for produksjon og fangst av mat. Vårt internasjonale fortrinn ligger på fiskeri og havbruk, og globalt spiser folk stadig mer fisk. Med relativt svak valuta og tilsynelatende god kontroll på biologien ser det veldig lyst ut for de to næringene, sier konserndirektør Vegard Helland i SpareBank 1 SMN.

 

– Norge stiller sterkt med store havområder og verdens nest lengste kystlinje. De klimatiske forholdene er også gunstige. I tillegg har vi opparbeidet oss unik kompetanse og evner å fornye denne underveis. Horisonten er nesten helt skyfri, men vi følger med på kvoteutvikling på fisk og den biologiske situasjonen i oppdrett. Mulighetene overskygger utfordringene slik vi vurderer det, sier Helland

 

Lønnsom vekst

Volumet på pelagisk hvitfisk har gått noe ned i år, men er i stor grad blitt kompensert gjennom økte priser. Foreløpige tall for 2018 viser en omsetningsvekst på mellom to og tre prosent. Ifølge bankens regnskapsanalyse av 40.000 midtnorske bedrifter hadde fiskeri nest høyeste driftsmargin av alle bransjer med 26,1 prosent – kun slått av eiendomsutleie.

 

Innen laks er etterspørselen fremdeles høy med en økning i eksportert volum per tredje kvartal i år på 7,6 prosent. Lakseprisen viser en stigende tendens etter å ha ligget noe lavere fjoråret sist sommer. Sykdom og kostnadsstyring er de store utfordringene i næringen. I fjor var havbruk vekstvinneren blant alle bransjer med samlet omsetningsøkning på 12,3 prosent sammenlignet med året før. En driftsmargin på 25,1 prosent holdt dessuten til pallplass.

 

Kortreist gir muligheter

Norsk mat er ennå ikke blitt den store eksportvaren, men innenlands peker kurvene oppover. Dette slår ut i høy investeringsvilje blant bøndene og gryende satsing på kortreist mat.

 

– Bøndene tør å satse og de evner å tenke nytt. Vi ser et stort potensial i mer kvalitetsbevisste kunder som er villig til å betale litt ekstra for kvalitet og med kort reisevei fram til matfatet. Økt fokus på dyrevelferd taler også til norske bønders fordel. Akkurat nå har vi overproduksjon innen spesielt svin, men reguleringsmekanismene pleier å fungere godt slik at dette nok retter seg opp etter hvert, sier Vegard Helland.

 

Les mer om SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer på www.smnkb.no.