Tilbake
Privatøkonomi

Ser ikke like lyst på 2019

Innbyggerne i Midt-Norge ser ikke like lyse økonomiske utsikter nå som for ett år siden. Mens optimismen stiger i Møre og Romsdal, har den falt i Trøndelag. – Det går mot litt roligere tider, sier privatøkonom Endre Jo Reite.


Det viser SpareBank 1 SMNs personbarometer per oktober 2018 gjennomført av Prognosesenteret. 1100 privatpersoner i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere egen økonomi siste år og kommende år, hva de tror om utviklingen i arbeidsledighet, rente og boligpriser framover samt spørsmål om de vil selge først eller kjøpe først ved eventuelt boligbytte. Svarene er oppsummert i en indikator.

 

Personbarometeret er en del av SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer for 2018

 

Her er årets resultat:

 

 

Går vi bak hovedtallene finner vi blant annet at:

  • Tre av fire tror på stigende rente framover, som er langt flere enn for ett år siden
  • Halvparten tror på økte boligpriser der de bor om ett år, som er flere enn for ett år siden
  • Tre av fem vil selge nåværende bolig før de kjøper ny bolig, som er flere enn for ett år siden
  • Kun mindre endringer i svarene på arbeidsledighet og egen økonomi
  • Optimismen er størst i Trondheim (indikatorverdi på 45,5) og lavest i Namsos (35,8)

 

Litt mer forsiktig

– Vi merker at forbrukerne innstiller seg på høyere renter, og at forventningene til boligprisvekst er lavere. Flere bruker lengre tid på å kjøpe bolig og sparingen har også økt. Det går mot litt roligere tider hvor folk er litt mer forsiktig, sier sjeføkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN.

 

– Befolkningen i Midt-Norge synes å ha positive, men realistiske forventninger til utviklingen i egen økonomi og lokalt boligmarked fremover. Vi kommer fra en periode med svært lave renter og tilhørende sterk boligprisvekst, og det er lett å bli fartsblind. I Midt-Norge sier imidlertid befolkningen nå at de forventer sideveis utvikling, samtidig som de er relativt trygge på boligmarkedet, sier analysesjef Jan Håvard Valstad i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

 

– Dette øker sannsynligheten for at vi får et boligmarked hvor det er kurant å kjøpe og selge bolig, og uten store svingninger i boligprisene – verken opp eller ned. Et stabilt marked er gode nyheter for alle som bor og vil bo i regionen, sier Valstad.