Tilbake
Norsk økonomi

Optimismen tilbake, men boligmarkedet en joker

Trøndelag har opplevd god vekst i et par år. Og nå er Møre og Romsdal i ferd med å hente seg inn etter oljenedturen. Jokeren framover blir renteffekten på boligmarkedet.


Norsk økonomi har i flere år vært på stigende kurs, men med unntak av offshorenæringen hvor lavere aktivitet har preget kysten fra Agder til Møre. Nå kommer også oljesektoren tilbake.

 

– Oljeinvesteringene stiger og vi venter en frisk oppgang framover. Dessuten faller arbeidsledigheten over hele landet. Vekstpotensialet er likevel klart lavere enn tidligere, skriver sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets i sin artikkel om global, norsk og regional økonomi.

 

Artikkelen er en del av SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer for 2018

 

Oljenedturen har delt Midt-Norge i to. Møre og Romsdal og da særlig Sunnmøre har vært gjennom en tung periode, mens Trøndelag har klart å styre unna.

 

 

– Møre og Romsdal vil fortsatt være mer avhengig av aktiviteten i olje og skipsbygging enn resten av landet. Her er utsiktene lyse de neste par årene. Trøndelag er bedre diversifisert, og med unntak av oppdrettsnæringen og byggenæringen som begge har gode år bak seg, er det neppe spesiell nedsiderisiko utover det som følger av mer strukturelle endringer som for eksempel i detaljhandelen, skriver sjeføkonomen i SpareBank 1 Markets.

 

Ifølge bedriftene som rapporterer til Norges Banks regionale nettverk er veksten i Trøndelag noe dempet de siste kvartalene, og forventningene for de neste månedene ligger nå like under gjennomsnittet for landet etter at Trøndelag har rapportert høyere vekst et par år. Veksten på Nordvestlandet har tatt seg bra opp de to siste årene, men den er fortsatt klart under snittet for landet. SpareBank 1 SMNs bedriftsbarometer og NHOs bedriftsundersøkelse indikerer noe større tro på vekst enn Norges Banks nettverk.

 

– Verken oljebedriftene eller fastlandsbedriftenes investeringer vil være nevneverdig påvirket av en moderat oppgang i rentenivået. Forbruksveksten har vært og vil trolig forbli moderat. Veksten i reallønningene er fortsatt lav og veksten i sysselsettingen er ikke spesielt høy. Selv en forsiktig renteøkning kan imidlertid dempe veksten i forbruket, skriver Andreassen som advarer mot et usikkert boligmarked.

 

– Norges Bank signaliserer en moderat renteøkning i de nærmeste årene, men etter at mange husholdninger har økt gjelden kraftig er det en åpenbar risiko for at selv en liten renteoppgang kan føre til et omslag i boligmarkedet. Gitt et høyt gjeldsnivå og prisnivå er det risiko for at boligmarkedet ikke stabiliseres selv om renten ikke skulle bli endret.